Menu Close

Arrangementer

Her finder du datoer på sæsonens medlemsmøder og arrangementer i foreningen, samt andre interessante numismatiske aktiviteter i landet.

Generalforsamling 2023
Der afholdes ordinær generalforsamling mandag d. 8. maj 2023, kl. 19.30.

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter:
1. Valg af ordstyrer.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren aflægger regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent og salær.
6. Valg af bestyrelse.
    På valg er: Niels Poulsen, John Larsen & Jørgen Jensen.
7. Valg af suppleant.
    På valg er: Mathias Poulsen.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
    På valg er, revisor: Bent Andersen og Aksel Skadhauge.
    På valg er, suppleant: ?
9. Eventuelt.

NB. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være fremsendt skriftligt og være formanden i hænde, senest 8 dage før mødet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen